Witte reiger met forel – Beet!

Een​ ​ prachtplaat​ ​ van​ ​ Andy​ ​ Nguyen​ ​ (Wild​ ​ Wings​ ​ Photography)​ ​ die​ ​ ik​ ​ mocht airbrushen!

Een​ ​ grote​ ​ zilverreiger​ ​ hield​ ​ zich​ ​ aan​ ​ zijn​ ​ koers​ ​ en​ ​ kreeg​ ​ waar​ ​ hij​ ​ helemaal​ ​ voor ging:​ ​ z’n​ ​ eten.​ ​ Leven.

Wie​ ​ maakte​ ​ het​ ​ compas​ ​ waar​ ​ dit​ ​ prachtdier​ ​ op​ ​ blindvoer…​ ​ wie​ ​ maakte​ ​ het compas​ ​ waar​ ​ zijn​ ​ prachtvangst​ ​ op​ ​ koerste…​ ​ naar​ ​ z’n​ ​ dood…​ ​ wie​ ​ maakte​ ​ mijn passie​ ​ om​ ​ zo’n​ ​ tegenstrijdige​ ​ plaat​ ​ prachtig​ ​ te​ ​ vinden…​ ​ wie​ ​ maakte​ ​ de​ ​ regels​ ​ om in​ ​ de​ ​ wereld​ ​ eerst​ ​ dood​ ​ te​ ​ hebben​ ​ voordat​ ​ er​ ​ leven​ ​ kan​ ​ zijn…

Die​ ​ laatste​ ​ weet​ ​ ik:​ ​ dat​ ​ waren​ ​ wij.

Die​ ​ eerste​ ​ weet​ ​ ik​ ​ ook:​ ​ Mijn​ ​ Schepper.​ ​ Die​ ​ me​ ​ zoveel​ ​ passie​ ​ gaf​ ​ dat​ ​ ik​ ​ mijn​ ​ koers vaak​ ​ niet​ ​ kan​ ​ vinden.​ ​ Waar​ ​ is​ ​ mijn​ ​ compas…

-​ ​ Airbrush​ ​ op​ ​ karton​ ​ –