Pijn in beteugeling

Een​ ​ vrij​ ​ te​ ​ gebruiken​ ​ foto​ ​ van​ ​ een​ ​ paard​ ​ sprak​ ​ me​ ​ aan​ ​ en​ ​ daarom​ ​ gebruikte​ ​ ik​ ​ het als​ ​ oefening.​ ​ Omdat​ ​ de​ ​ fotograaf​ ​ niet​ ​ te​ ​ achterhalen​ ​ is,​ ​ helaas​ ​ geen​ ​ verwijzing.

Beteugelde​ ​ kracht.​ ​ Beteugelde​ ​ pijn.​ ​ Pijn​ ​ omdat​ ​ kracht​ ​ niet​ ​ voluit​ ​ gebruikt​ ​ kan worden.​ ​ Ingehouden​ ​ pijn,​ ​ alleen​ ​ te​ ​ zien​ ​ in​ ​ ogen.​ ​ In​ ​ de​ ​ ziel.

Koers​ ​ houden.​ ​ Ten​ ​ koste​ ​ waarvan?​ ​ Compassie.​ ​ Van​ ​ wie?​ ​ Voor​ ​ wie?

Waarheen?​ ​ Volg​ ​ het​ ​ verlangen​ ​ van​ ​ je​ ​ ziel?​ ​ Schud​ ​ je​ ​ trens​ ​ en​ ​ bit​ ​ af?​ ​ Houd​ ​ je​ ​ je eigen​ ​ teugel​ ​ vast?​ ​ Te​ ​ strak?

Zomaar​ ​ wat​ ​ gedachten​ ​ naar​ ​ aanleiding​ ​ van​ ​ de​ ​ opmerking​ ​ van​ ​ een paardenliefhebber;​ ​ hoe​ ​ ik​ ​ het​ ​ kon​ ​ en​ ​ waarom​ ​ ik​ ​ het​ ​ mooi​ ​ vond,​ ​ zag​ ​ ik​ ​ niet​ ​ dat​ ​ het paard​ ​ pijn​ ​ had.​ ​ Dan​ ​ was​ ​ mijn​ ​ airbrush​ ​ blijkbaar​ ​ toch​ ​ goed​ ​ genoeg​ ​ gelukt​ ​ om​ ​ de ziel​ ​ over​ ​ te​ ​ brengen.

-​ ​ Airbrush​ ​ op​ ​ karton​ ​ –