Levensvreugde

Mijn​ ​ doel​ ​ met​ ​ deze​ ​ plaat​ ​ was​ ​ een​ ​ hele​ ​ andere​ ​ dan​ ​ wat​ ​ het​ ​ nu​ ​ geworden​ ​ is.​ ​ Mijn koers​ ​ was​ ​ om​ ​ zo​ ​ te​ ​ zeggen​ ​ oké,​ ​ de​ ​ route​ ​ goed,​ ​ maar​ ​ het​ ​ doel​ ​ veel​ ​ eerder​ ​ bereikt dan​ ​ waar​ ​ ik​ ​ dacht​ ​ dat​ ​ het​ ​ lag.​ ​ Het​ ​ leven​ ​ dat​ ​ ik​ ​ in​ ​ de​ ​ uitwerking​ ​ legde,​ ​ bleek​ ​ beter van​ ​ het​ ​ werk​ ​ af​ ​ te​ ​ spatten​ ​ toen​ ​ het​ ​ nog​ ​ niet​ ​ levensecht​ ​ uitgewerkt​ ​ was.​ ​ Mijn​ ​ idee van​ ​ levensecht​ ​ was​ ​ een​ ​ andere.

Maar​ ​ het​ ​ sprak​ ​ mensen​ ​ nu​ ​ al​ ​ aan.​ ​ Gaf​ ​ ze​ ​ richting.​ ​ Om​ ​ te​ ​ dromen.​ ​ Het​ ​ leven​ ​ te omarmen.​ ​ Omdat​ ​ ze​ ​ hierin​ ​ een​ ​ toestemming​ ​ voelden​ ​ dat​ ​ ze​ ​ ook​ ​ een​ ​ route mochten​ ​ nemen​ ​ die​ ​ aanwijst​ ​ dat​ ​ ze​ ​ stil​ ​ mogen​ ​ staan,​ ​ van​ ​ het​ ​ leven​ ​ genieten​ ​ en dansen.​ ​ Te​ ​ dromen,​ ​ je​ ​ gedachten​ ​ achterna,​ ​ als​ ​ een​ ​ vlinder,​ ​ die​ ​ ook​ ​ geen​ ​ vaste koers​ ​ lijkt​ ​ te​ ​ hebben.

Koersen​ ​ is​ ​ niet​ ​ altijd​ ​ alleen​ ​ maar​ ​ vooruit​ ​ gaan,​ ​ je​ ​ neus​ ​ achterna.​ ​ Je​ ​ kunt​ ​ ook omhoog,​ ​ je​ ​ hart​ ​ achterna.

-​ ​ Airbrush​ ​ op​ ​ karton​ ​ –