Grens tussen zee en land

Een​ ​ opdracht​ ​ van​ ​ een​ ​ docent:​ ​ schilder​ ​ een​ ​ post-kaartje​ ​ na.​ ​ Het​ ​ werd​ ​ deze.

Ondanks​ ​ dat​ ​ je​ ​ een​ ​ heel​ ​ eind​ ​ kunt​ ​ komen​ ​ met​ ​ je​ ​ land/zee/lucht-kaarten​ ​ in​ ​ de hand​ ​ en​ ​ je​ ​ compas​ ​ horizontaal,​ ​ kan​ ​ de​ ​ koers​ ​ je​ ​ langs​ ​ verschillende​ ​ gronden
voeren.​ ​ Die​ ​ elk​ ​ hun​ ​ eigen​ ​ aanpak​ ​ hebben.​ ​ Als​ ​ je​ ​ niet​ ​ op​ ​ tijd​ ​ voor​ ​ de​ ​ passende aanpak​ ​ kiest,​ ​ kan​ ​ je​ ​ vastlopen,​ ​ op​ ​ bijvoorbeeld​ ​ de​ ​ stenen​ ​ op​ ​ de​ ​ grens​ ​ tussen​ ​ zee en​ ​ land.​ ​ Hoe​ ​ mooi​ ​ het​ ​ strand​ ​ ook​ ​ is,​ ​ je​ ​ komt​ ​ er​ ​ niet​ ​ zomaar​ ​ vanuit​ ​ de​ ​ zee.​ ​ Hoe mooi​ ​ de​ ​ zee​ ​ ook​ ​ is,​ ​ je​ ​ komt​ ​ er​ ​ niet​ ​ zomaar​ ​ vanaf​ ​ het​ ​ land.

Bedenk​ ​ je​ ​ aanpak.​ ​ Concentreer​ ​ je​ ​ eens​ ​ op​ ​ je​ ​ voeten​ ​ in​ ​ de​ ​ modder.​ ​ Accepteer een​ ​ helpende​ ​ hand​ ​ om​ ​ je​ ​ tussen​ ​ de​ ​ stenen​ ​ door​ ​ te​ ​ (laten)​ ​ koersen.

-​ ​ Acryl​ ​ op​ ​ canvas​ ​ –